Darmowy webinar

TEMAT: "7 podstawowych obowiązków członków zarządów spółek z o. o."

29.06.2021 godzina 10:00
czas trwania: 45 minut

Webinar jest przeznaczony
dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców:

  • Członków zarządu spółek z o.o. lub prokurentów
  • Prezesów zarządu
  • Asystentek/Asystentów zarządów
  • CEO

Czego dowiesz się na webinarze?

Za co w spółce z o.o. odpowiadają członkowie zarządu i w jaki sposób rozciąga się ich odpowiedzialność

Jak wyglądają zależności pomiędzy członkami zarządów i wspólnikami spółki

W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność karna członków zarządów i do jakiego działania zobowiązani są członkowie zarządu,

Kto tak naprawdę w spółce ponosi odpowiedzialność

Za co odpowiada prokurent

Prowadząca:

Małgorzata Lewandowska

Adwokat i założyciel kancelarii, pasjonatka biznesowego i realnego podejścia do prawa. Absolwentka Studiów Doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Autorka wielu publikacji naukowych i artykułów prasowych z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego, umów gospodarczych, RODO. Posiada doświadczenie jako wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.