Zakładanie Spółek

Dla każdego przedsiębiorcy decyzja dotycząca formy prowadzenia działalności gospodarczej jest decyzją mającą ogromne znaczenia na przyszłość. Z tego powodu wybór odpowiedniego rodzaju spółki jest bardzo istotny podobnie jak właściwe ułożenie stosunków panujących w przedsiębiorstwie. Te okoliczności tym bardziej nabierają znaczenia jeśli w perspektywie jest przekształcenie spółki, sprzedaż udziałów lub współpraca w charakterze holdingu czy też konsorcjum. Właściwie podjęte decyzje mogą w dużej mierze wpływać na pozycje Spółki wobec innych podmiotów na rynku. 

Bieżąca obsługa spółek

U każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego w jakiej formie prowadzona jest działalność z czasem pojawia się potrzeba bieżącej obsługi prawnej. W spółkach z czasem pojawia się konieczność opracowania dokumentacji przystąpienia lub wystąpienia wspólnika, zmiany zarządu, zasad głosowania w spółce czy też zasad podziały zysków. Te czynności w większości przypadków wymagają podjęcia uchwały, która musi zostać zarejestrowana w Sądzie.

Przekształcenia Spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

Zmieniające się warunki biznesowe wielokrotnie wpływają na konieczność podejmowania decyzji o przekształceniu prowadzonej spółki w inną. Jest to w wielu przypadkach podyktowane optymalizacją działalności. Zdarzają się sytuacje, że zmiana podmiotowa w spółkach prowadzi do zmian kapitałowych, a to z kolei rodzi konieczność przeorganizowania struktury. Przy jednoosobowych działalnościach głownie z powodu optymalizacji podatkowej często podejmowane są natomiast decyzje o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Ochrona zarządów spółek

Zmieniające się tendencje rynkowe powoduje konieczność ciągłego nadzorowania pracy spółki i doradztwa dla zarządu w zakresie funkcjonowania spółek. Niektóre sytuacje wymuszają na członkach zarządów również Prezesach podejmowanie czynności i działań zmierzających do ochrony celów spółki ale też do ochrony celów zarządów

Upadłości

Nie zawsze można przewidzieć sytuacje na rynku i sytuację gospodarczą, która w zasadniczy sposób wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. Rzeczywistość nie zawsze idzie w parze z założeniami, natomiast zawsze konieczne jest podejmowanie działań w odpowiednim czasie. W przypadku zarządów spółek kwestia decyzji o terminie o upadłości spółki jest kluczowa. W przypadku Jednoosobowych działalności gospodarczych często decyzja o upadłości umożliwia ochronę majątku.

Zasady rozliczeń

Dla nas najważniejszy jest klient i rozwiązanie jego problemu. Z tego powodu jesteśmy elastyczni w stosunku do płatności i proponujemy najbardziej różne metody rozliczania w zależności od sprawy:

Małgorzata Lewandowska - Adwokat dla Biznesu

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Lewandowska
Piłsudskiego 68 H/2
05-091 Ząbki
Nip 617 -152-02-70

telefon +48 22 125 49 70
telefon +48 22 125 49 71
komórka +48 720 888 408
email: kontakt@lewandowskaonline.pl