Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży towarów i usług.

Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży towarów i usług.

Właśnie zbliża się Black Week i bardzo często przedsiębiorcy są zagubieni w zakresie swoich obowiązków. A dobrze wiemy, że maja ich mnóstwo.

Aktualnie, świadomość konsumentów wzrasta. Coraz częściej znają swoje prawa i przywileje jakie im przysługują. To oznacza tylko jedno. Przedsiębiorca który sprzedaje towary musi znać prawa konsumenta jeszcze lepiej niż sam konsument i obowiązki wobec konsumenta perfekcyjnie. Mimo rosnącej świadomości nie zawsze wiemy, do czego jesteśmy zobowiązani w ramach zawieranych umów sprzedaży. Należy pamiętać o tym, że prawo nakłada wiele obowiązków na sprzedawców. Tutaj cel jest jeden– ochrona konsumenta. Konsument bowiem, w obrocie gospodarczym traktowany jest jako słabsza strona tego stosunku.

Żeby ten artykuł był przejrzysty podzieliłam poszczególne obowiązki sprzedawcy (przedsiębiorcy) i opisałam je w sposób, który u możliwi właściwe funkcjonowanie.

Obowiązek udzielania informacji o sprzedawanym towarze bądź też usłudze

Jako pierwszy albo zasadniczy należy wskazać obowiązek udzielania informacji o sprzedawanym towarze bądź też usłudze. Konsument, ma prawo wiedzieć, co kupuje.

Przede wszystkim, sprzedawca powinien więc udzielić klientowi wszystkich informacji na temat sprzedawanego towaru bądź też usługi te informacje powinny być jasne, zrozumiałe, nie wprowadzające w błąd, nie dezinformujące. Mają to być informacje, które wystarczą do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy. Sprzedawca, musi podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, określenie energochłonności i inne dane zawarte w przepisach. Jeżeli chodzi o sprzedaż przez Internet wszystkie te informacje powinny być zawarte w informacji o produkcie są to informacje, które również powinny być na towarze w postaci ulotki umieszczonej w opakowaniu. To o czym mało osób pamięta to to, że sprzedawca ma obowiązek w przypadku, gdy klient żąda, wyjaśnić znaczenie konkretnych postanowień umowy. To co jest istotne to wydawanie kupującemu wraz z rzeczą, którą kupuje wszystkich elementów jej wyposażenia. Sprzedawany produkt czy też usługa nie może być zatem niekompletny. Zawsze, do kupowanego produktu powinna być dołączona instrukcja obsługi, sporządzona w języku polskim. Konsument nie powinien sam tłumaczyć sobie instrukcji obsługi.

Obowiązek umożliwienia zbadania towaru przez konsumenta

Kolejnym obowiązkiem sprzedawcy jest umożliwienie zbadania towaru przez konsumenta. To jest bardzo ważny obowiązek zwłaszcza w sklepach sprzedających sprzęt RTV-AGD. Konsument ma prawo sprawdzić, jak działa na przykład kupowana przez niego prostownica do włosów czy młynek do kawy. Sprzedawca musi pamiętać o tym, że w sklepie ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do sprawdzenia jakości i kompletności towaru oraz jego funkcjonowania. W sklepach RTV-AGD powinno zatem być źródło prądu, które umożliwi takie sprawdzenie. Można by było przypuszczać, że przy sprzedaży na odległość sprzedawca nie ma takiego obowiązku, nic bardziej mylnego. Konsument przy zakupie produktów ma możliwość sprawdzenia właściwości towaru przy kurierze, który Towar dowozi. Niezależnie od tego czy jest to kurier zewnętrzny czy jest to kurier sprzedawcy.

Obowiązek odpowiedniego uwidaczniania cen produktów.

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem jest, obowiązek odpowiedniego uwidaczniania cen produktów.

Cena jest bardzo istotną kwestią przy zakupie jakiegokolwiek towaru czy też usługi. Konsument nie może domyślać się, ile kosztuje dany towar. Sprzedawca po pierwsze ma obowiązek prawidłowego oznaczenia ceny, w sposób jednoznaczny i taki który nie budzi żadnych wątpliwości oraz umożliwia porównywanie cen. Jeżeli towar jest przeceniony sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta, o przyczynie obniżki oraz ma obowiązek wskazać okres obowiązywania ceny obniżonej.

To co jeszcze jest istotne z punktu widzenia sprzedaży towarów i usług to to, że przedsiębiorca nie może w informacji cenowej wskazywać cen netto, bez podatku. Konsument ma prawo do informacji o cenie brutto zarówno towaru jak i usługi.

To co niezwykle istotne, to nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rozwoju o Technologii, która ma na celu dostosowanie polskich przepisów do tzw. dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy 2019/2161 dotyczącej m.in. ochrony konsumenta. Zgodnie z nowymi przepisami w miejscach sprzedaży detalicznej oraz miejscach świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Ponadto w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie musi zostać uwidoczniona również informacja o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Obowiązek związany z rękojmią

Ważnym i istotnym obowiązkiem sprzedawcy jest również jego obowiązek związany z rękojmią.  W sytuacji, kiedy zakupiony nie spełnia swojej funkcji ponieważ jest wadliwy a kupując Towar czy też usługę nie wiedzieliśmy o tym że jest obarczony wadą wówczas można żądać od sprzedawcy albo obniżenia ceny albo w ogóle odstąpienie od umowy i zwrotu zapłaconej ceny właśnie. Jest możliwość również tego aby sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienił rzecz na wolną od wad albo też wadę usuną i wówczas sprzedawca może odmówić zwrotu pieniędzy. Rękojmia obowiązuje 2 lata od momentu zakupu.

Sprzedawca ma również bardzo dużo obowiązków w sytuacji e- sprzedaży. W takim przypadku sprzedawca ma przede wszystkim obowiązek poinformowania klienta o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, wyjątek będą tutaj stanowiły utwory cyfrowe,. W przypadku sprzedaży utworów cyfrowych sytuacja odstąpienia od umowy jest odmienna. Sprzedawca ma również obowiązek udzielenia w sposób jasny i zrozumiały absolutnie wszystkich informacji związanych z produktem czy też usługą jak również umową. Przede wszystkim o tym z kim jest zawierana, na jakich warunkach, jakie są koszty jej zawarcia i jak wygląda procedura zawarcia umowy. Na wszelkie dodatkowe płatności sprzedawca musi uzyskać zgodę od konsumenta. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie koszty zakupu.

Proszę nie traktować tego artykułu jako spersonalizowanej porady prawnej, ponieważ każdorazowo w sytuacji konfliktowej należy uzyskać indywidualną poradę. Natomiast Ten artykuł ma na celu przedstawienie informacyjne głównych założeń dotyczących obowiązków sprzedawcy w zakresie sprzedaży towarów i usług. Mam nadzieję, że ten artykuł był pomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *